ОтпечатванеОтпечатване                                                                                       Close  Close

Republic of Cyprus      Посолство на Република Кипър в София


     Основна информация за български посетители в Кипър


Информация за водачите на моторни превозни средства

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ШОФЬОРИ

Превозните средства се движат от ЛЯВАТА страна на пътя, а НЕ от дясната. Използват се международни пътни знаци, които се поставят отляво на пътищата и на магистралите.

Разстоянията и ограниченията на скоростта се означават съответно в километри и километри в час (км/ч).

Максимално разрешената скорост за автомагистралите е 100 км/ч, а минимално разрешената – 65 км/ч. За всички останали пътища ограничението е 80 км/ч, освен ако не е обозначена по-ниска стойност. За населените райони по принцип ограничението на скоростта е 50 км/ч, освен ако не е налице друго обозначение.

Поставянето на предпазни колани на предните и задните седалки е задължително.

Деца под 5 години НЕ ТРЯБВА в никакъв случай да седят на предната седалка до шофьора.

Деца на възраст от 5 до 10 години могат да седят отпред само ако им е поставен подходящ детски предпазен колан.

Пиковите часове в градовете са приблизително 07:30-08:00 / 13:00-13:30, а следобяд - 17:00-18:00 през зимата и 18:00-19:00 през лятото.

Препоръчва се по възможност да се избягва шофирането в посока запад късно следобяд, тъй като залязващото слънце блести, което е неприятно, а може да бъде и опасно.

Понякога ясното средиземноморско небе блести силно, поради което на шофьорите се препоръчва да носят слънчеви очила.

ШОФИРАНЕ С КОНЦЕНТРАЦИЯ НА АЛКОХОЛ НАД ДОПУСТИМОТО:

Шофирането или управлението на моторно превозно средство или велосипед с концентрация на алкохол над допустимото е незаконно.

Максимално допустимата стойност е 0.8 промила.

БЕНЗИН

Горива за автомобили и безоловен бензин се предлагат без ограничения в бензиностанциите. Продават се следните търговски марки: EKO, Exxon Bobil, Esso, Lukoil, Petrolina, Lina and Agip. Бензинът се продава на литър.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ

понеделник - петък: 06:00 - 19:00 (1 април - 30 септември)

понеделник - петък: 06:00 - 18:00 (1 октомври - 31 март)

сряда: 06:00 - 14:00 (Окръг Никозия)

вторник: 06:00 - 14:00 (Окръзи Лемесос, Ларнака, Пафос и Амохостос)

събота: 06:00 - 15:00

Бензиностанциите в Никозия и във всички крайбрежни райони разполагат с автоматични устройства за продажба на бензин, които приемат банкноти и кредитни карти. Те работят през неработните дни, в събота и неделя и празниците. Бензиностанциите в селските райони може да работят в събота и неделя и празниците. Списък на бензиностанциите има в Златния пътеводител.

ПАРКИНГИ

1. Паркинги (общински и частни) има в центъра на градовете и цената е около 2 евро за половин ден.

2. На апаратите за самотаксуване на паркинг се плаща по 70 цента на час, всеки ден, през работно време. Апаратите за самотаксуване на паркинг не работят в събота следобяд, в неделя и през почивните дни.

Забраняват се паркирането и престоя върху двойна жълта линия.

Върху единична жълта линия се разрешава товаренето и разтоварването, но се забранява паркирането.

Шофиране в Кипър

Шофирането в Кипър е необходимост предвид на това, че няма редовна транспортна връзка с отдалечените райони, където се намират много места, представляващи интерес.

Доста на брой добри асфалтови пътища, отговарящи на международните пътни стандарти, свързват градове и села.

Автомагистрали с четири ленти свързват столицата Никозия с крайбрежните градове Лимасол, Ларнака, Пафос и Агиа Напа.

Не всички второкласни и горски пътища са асфалтирани, но се поддържат в добро до средно добро състояние. Изисква се повишено внимание при тяхното използване, особено при дъждовно време.

Посетителите, които желаят да пътуват до Кипър с автомобила си, могат да го направят за период от 3 месеца, при положение че разполагат с валидна шофьорска книжка, издадена в собствената им страна. Този период може съответно да се удължи, при положение че собственикът на автомобила се счита за посетител от Отдел „Митници”.

РЪЦЕТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СА СВОБОДНИ ПРИ ШОФИРАНЕ

Шофьорите трябва да взимат необходимите мерки, така че ръцете им да са винаги свободни, за да имат пълен контрол над автомобила. Поради това строго се забранява използването на мобилен телефон.

ВЛИЗАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В РЕПУБЛИКА КИПЪР

Забранява се влизането и движението на моторни превозни средства в Република Кипър, които са с чужди регистрационни номера и които са преминали през окупираните пристанища (Кирения и Фамагуста).

ШОФЬОРСКА КНИЖКА

Посетителите в Кипър могат да шофират като използват валидна международна шофьорска книжка или шофьорската книжка от собствената им страна, но само при положение, че важи за категорията на превозното средство, което желаят да управляват. Кипърска шофьорска книжка: ËÊ 35 кипърски лири (важи до 70-годишна възраст).

Европейските шофьорски книжки се признават официално въз основа на Закон 94(1)/01. Шофьорските книжки от Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Австралия, Швейцария, Зимбабве, САЩ, Япония, Канада, Нова Зеландия, Южна Африка и Русия трябва да се заменят след период от 6 месеца. Гражданите на трети страни, както и на горепосочените, имат право да шофират с шофьорската книжка от собствената си държава за период от приблизително 30 дни (има толерантност по отношение продължителността на този период). Ако пък притежават международна шофьорска книжка, имат право да управляват, при положение че тя е валидна.

ЗАСТРАХОВКА НА ЧУЖДИТЕ АВТОМОБИЛИСТИ, ПЪТУВАЩИ ДО КИПЪР

По отношение на застрахователното покритие, от 1/5/2004 - датата на присъединяване на Кипър към Европейския съюз – Кипър, заедно с останалите 26 държави от Европейския съюз, а също и Швейцария, Хърватия, Исландия и Норвегия, се считат за единна територия. Това означава, че ако един посетител от някоя от тези 30 държави влезе в Кипър с моторно превозно средство с регистрационен номер на някоя от тези държави, не трябва да бъде проверяван при влизането му в Кипър за притежание на застраховка, тъй като се счита, че тя се покрива от застраховката в собствената му страна, дори и да не разполага с конкретната застраховка. В този случай Международният застраховател в собствената му страна ще отговаря за обезщетението на пострадалото лице според действащото Гаранционно споразумение (Единно споразумение или Вътрешни правилници).

Ако чужденец дойде в Кипър с моторно превозно средство с регистрационен номер, който не е на някоя от 30-те държави, тогава кипърските власти трябва да проверят дали автомобилистът има валидна зелена карта за Кипър. Чужденците могат да имат валидна зелена карта, дори и страната, от която идват, да не е член на Системата за зелени карти.

Ако чужденец е сключил валидна „Гранична застраховка”, издадена в някоя от държавите на Европейското икономическо пространство, тогава тази застраховка ще важи и за Кипър до датата на изтичането й.

Един автомобилист може да има валидна зелена карта, дори и автомобилът му да е с регистрационен номер на европейска държава. В този случай застраховката от страната на издаване е с по-голяма тежест пред зелената карта и полицейските власти трябва да разрешат влизането на превозното средство в Кипър без проверка за зелена карта.

Ако чужд автомобилист влезе в Кипър с регистрационен номер, който не принадлежи на една от 30-те европейски държави и без валидна зелена карта, няма да му бъде разрешено да шофира в Кипър. От него ще се изиска да застрахова автомобила си в кипърска застрахователна компания, за да може да шофира в Кипър през периода, през който се очаква да пребивава на острова. Разбира се, сключването на застраховка зависи изцяло от преценката на застрахователните фирми и в случай, че са налице отрицателни данни, на чуждия автомобилист ще му бъде трудно да си набави застраховка. В този случай препоръчваме на автомобилистите от трети страни преди да дойдат в Кипър да си набавят зелена карта. Тъй като Русия не е член на системата за зелени карти, руските автомобилисти трябва да бъдат уведомявани за тези изисквания, за да се избегнат усложнения. С прилагането от 1 май 2004г. на ÉV-та Директива за застраховане на автомобили, в случай на злополука, за която смятат да поискат обезщетение от кипърска застрахователна компания, гражданите на европейските държави трябва да се запознаят с процедурата, чиято цел е да ги улесни при завръщане в страната им.

За повече информация:
Застрахователен фонд
ул. Зинонос Созу № 23, 1075 Никозия
тел. :357 22 76 39 13
факс :357 22 76 10 07
п.к. 22030, 1516 Никозия
e-mail: mif@cytanet.com.cyНачало на страницата
© 2007 - 2024 РЕПУБЛИКА КИПЪР, Министерство на външните работи,
Посолство на Република Кипър в София

Моля, щракнете тук, за да отпечатате документа
Отпечатване