Κυπριακή Δημοκρατία
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μόσχα

Προξενικές Υπηρεσίες Έκδοση Προσωρινού Ταξιδιωτικού Εγγράφου

Προξενικές Υπηρεσίες
Έκδοση Προσωρινού Ταξιδιωτικού Εγγράφου


Το Προσωρινό Ταξιδιωτικό Έγγραφο (laissez-passer) εκδίδεται σε περιπτώσεις κλοπής ή απώλειας του ταξιδιωτικού εγγράφου (πχ. δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου) του Κύπριου πολίτη και επιτρέπει στον κάτοχό του να αναχωρήσει από τη Ρωσία και να επιστρέψει στη χώρα καταγωγής/μόνιμης παραμονής του. Το τέλος ανέρχεται στα 20 ευρώ. Το Προσωρινό Ταξιδιωτικό Έγγραφο εκδίδεται αυθημερόν. Για την έκδοση ο πολίτης υποβάλλει στις αστυνομικές αρχές της Ρωσίας καταγγελία για την απώλεια/κλοπή και προσκομίζει στο Προξενείο βεβαίωση από την αστυνομία ότι έγινε η σχετική δήλωση απώλειας. Επίσης συμπληρώνει δήλωση σχετικά με τις συνθήκες απώλειας σε σχετικό έντυπο στο Προξενείο.

KOT

cipa

COVID-19

Facebook