Κυπριακή Δημοκρατία
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μόσχα

Προξενικές Υπηρεσίες Έκδοση / Αντικατάσταση Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας

Προξενικές Υπηρεσίες
Έκδοση / Αντικατάσταση Δελτίου Πολιτικής ΤαυτότηταςΗ απόκτηση και κατοχή Δελτίου Πολιτικής Tαυτότητας είναι υποχρεωτική για οποιοδήποτε Κύπριο πολίτη έχει συμπληρώσει τα δώδεκα του χρόνια.
Η αίτηση υποβάλλεται με λήψη βιομετρικών στοιχείων όπως και στην περίπτωση των διαβατηρίων.

Aπαιτούμενα έγγραφα

- Συμπληρωμένο σχετικό έντυπο αίτησης
- Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γέννησης
- Πιστοποιητικό Κυπριακής Ιθαγένειας (αν ο αιτητής απέκτησε την Κυπριακή Ιθαγένεια με εγγραφή ή πολιτογράφηση)
- Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γάμου, σε περίπτωση παντρεμένης γυναίκας που θέλει να αλλάξει το επώνυμο της ή Διαζυγίου, σε περίπτωση διαζευγμένης
- Διαβατήριο, σε περίπτωση που ο αιτητής κατέχει και άλλη υπηκοότητα εκτός από Κυπριακή.
- Τέλος έκδοσης / ανανέωσης: €30
- Έκδοση / ανανέωση περιορισμένης χρονικής ισχύος σε ανήλικους: €20
- Αντικατάσταση (συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης λόγω απώλειας / κλοπής ή φθοράς): €30

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Δελτίου Ταυτότητας στη Ρωσία, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αμέσως δήλωση στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή λαμβάνοντας σχετική βεβαίωση την οποία προσκομίζει στο Προξενείο όπου υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον τόπο, τον χρόνο και τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του Δελτίου Ταυτότητας.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.doc
(Μέγεθος Αρχείου: 522,2Kb)

KOT

cipa

COVID-19

Facebook