ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Προξενικές Υπηρεσίες


Απόκτηση Κυπριακής Ιθαγένειας

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Γενικές Πληροφορίες
http://www.moi.gov.cy/moi/crmd/crmd.nsf/All/B0AE5002226AD234C2257D2B003967F1?OpenDocument

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Προξενικό Πιστοποιητικό Γεννήσεως εκδίδεται για άτομα είτε ανήλικα είτε ενήλικα (άνω των 18 ετών), τα οποία γεννήθηκαν στο εξωτερικό μετά τις 16 Αυγούστου 1960 και των οποίων ο πατέρας κατά τη στιγμή της γέννησης ήταν Κύπριος πολίτης καθώς και από άτομα που γεννήθηκαν μετά τις 11 Ιουνίου 1999 των οποίων η μητέρα ήταν Κύπρια πολίτιδα κατά τη στιγμή της γέννησης τους. Για την έκδοση Προξενικού Πιστοποιητικού Γεννήσεως θα πρέπει να υποβληθεί η αίτηση τύπος Μ121.

Συνοδευτικά έγγραφα:

· Πιστοποιητικό γεννήσεως αιτούντος/ αιτούσας
· Πιστοποιητικό γάμου γονέων αιτούντος/ αιτούσας
· Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου αιτούντος/ αιτούσας καθώς και γονέων αιτούντος/ αιτούσας
· Πιστοποιητικό εγγραφής του Κύπριου γονέα
· Φωτοαντίγραφο απόδειξης για καταβληθέντα τέλη 20 ευρώ
· Χαρτόσημο αξίας 8,54 ευρώ επικολλημένο στην αίτηση

Αίτηση για Εγγραφή ανηλίκων (τύπος Μ126)

Link
http://www.moi.gov.cy/moi/crmd/crmd.nsf/All/B0AE5002226AD234C2257D2B003967F1?OpenDocument

Υποβάλλεται για ανήλικα άτομα τα οποία γεννήθηκαν πριν τις 11 Ιουνίου 1999 είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό και των οποίων η μητέρα είναι Κύπρια πολίτιδα και ο πατέρας αλλοδαπός ή ανήλικα άτομα των οποίων ο πατέρας απέκτησε την κυπριακή υπηκοότητα μετά τη γέννηση τους.

Επιπρόσθετα η αίτηση αυτή υποβάλλεται για ανήλικα άτομα των οποίων ο πατέρας ή η μητέρα απέκτησε την κυπριακή υπηκοότητα με Πολιτογράφηση ή με Εγγραφή λόγω γάμου με Κύπριο πολίτη.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΚΥΠΡΙΟ ΠΟΛΙΤΗ

[link] :
http://www.moi.gov.cy/moi/crmd/crmd.nsf/All/D85D66416B31E1F5C2257D2C0043ACB4?OpenDocument
Οι αιτήσεις Μ125 υποβάλλονται από αλλοδαπούς συζύγους Κυπρίων υπηκόων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια γάμου και δύο χρόνια παραμονής στη Δημοκρατία πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Σχετικά Αρχεία:

Соответствующие файлы:
M121.pdf (355Kb)

M126.pdf (1384,15Kb)
M125.pdf (690,1Kb)

Για περισσότερες πληροφορίες και σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα, που απαιτούνται για την υποβολή των διαφόρων αιτήσεων, παρακαλούμε να επικοινωνείτε προηγουμένως με το Προξενικό Τμήμα.


_______________________________________________
© 2014 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εξωτερικών
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μόσχα