Κυπριακή Δημοκρατία
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μόσχα

Προξενικές Υπηρεσίες Προσωρινή εγγραφή σκάφους στο Κυπριακό Νηολόγιο

Προξενικές Υπηρεσίες
Προσωρινή εγγραφή σκάφους στο Κυπριακό Νηολόγιο


Το Προξενείο δύναται να εκδώσει Πιστοποιητικό Προσωρινής Εγγραφής Θαλάσσιου Σκάφους στο Κυπριακό Νηολόγιο. Στην περίπτωση αυτή όλα τα προβλεπόμενα τέλη προκαταβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους (ή τους αντιπροσώπους τους) στα Γραφεία του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας στην Κύπρο.

KOT

cipa

COVID-19

Facebook