PrintarePrintare Close Close Republica Cipru
Economia

Economia

Trãsãturi de bazã ale economiei

Economia Ciprului poate fi caracterizatã, în general, ca o economie de mici dimensiuni, deschisã și dinamicã, având ca principalã forțã motrice sectorul de servicii. De la accederea în Uniunea Europeanã la 1 mai 2004, Ciprul a fost supus unor importante și structurale reforme care au schimbat peisajul economic. Dobânzile anuale au fost liberalizate, în timp ce au fost anulate controoalele la prețuri și limitãrile la investiții cu deplina liberalizare în domeniul investițiilor strãine directe în Cipru. În plus, au fost operate alte reforme structurale de un spectru mai larg, care acoperã domeniul concurenței, financiar-economic și al celui de afaceri.

Domeniul serviciilor este impetuos dezvoltat și contribuția lui la PIB în 2011 ajunge la 80,5%. Aceastã evoluție reflectã transformarea treptatã a economiei cipriote dintr-un exportator de minereuri și produse agricole, în perioada 1961-1973, și exportator de bunuri prelucrate în ultima parte a deceniului ’70 și începutul deceniului ’80 al secolului 20, într-un centru internațional turistic, de afaceri și de furnizor de servicii în anii ’80, ’90 și 2000. Domeniul secundar (industria) a contribuit cu circa 17,1% în 2011. Sectorul primar (agricultura și pescuitul) se restrânge continuu și a atins abia 2,4% din PIB în 2011.

Economia Ciprului este deschisã, așa cum a reieșit din proporția importurilor și exporturilor totale la PIB, care a ajuns la circa 90% în 2011. Parteneri comerciali mai importanți ai Ciprului sunt statele membre ale Uniunii Europene și îndeosebi Grecia și Marea Brtitanie, douã țãri care au fost influențate serios de criza economicã.

Sectorul privat, în care dominã afacerile mici și mijlocii, deține un loc dominant în procesul de producție. Pe de altã parte, rolul guvernului este în principal sprijinirea sectorului privat și reglarea piețelor, astfel încât sã fie menținute condițiile de stabilitate macroeconomicã și un climat de afaceri favorabil, prin crearea cadrului legislativ și instituțional necesar și a condițiilor menite sã asigure o concurențã sãnãtoasã.

În ultimii ani, Ciprul a înregistrat o creștere a nivelului de trai, așa cum reiese din nivelul înalt de convergențã realã cu Uniunea Europeanã. Produsul intern brut pe cap de locuitor a ajuns la circa 98% din media respectivã a Uniunii Europene pe anul 2009.

Politica monetarã și valutarã

Intrarea Ciprului în zona euro la 1 ianuarie 2008 a avut ca rezultat pierderea autonomiei politicii monetare. Astfel Banca Centralã a Ciprului a devenit parte a Sistemului European de Bãnci Centrale (ESKT/SEBC), care, împreunã cu Banca Centralã Europeanã (EKT/BCE), exercitã politica monetarã pentru ansamblul zonei euro, pe baza condițiilor în vigoare în domeniul respectiv.

Site-uri utile

Banca Centralã: www.centralbank.gov.cy

Ministerul Economiei: www.mof.gov.cy

Departamentul de Impozite: www.mof.gov.cy

Departamentul de Înregistrare a Societãților : www.mcit.gov.cy/drcor

Departamentul de Navigație Comercialã: www.shipping.gov.cy

Camera Cipriotã de Comerț și Industrie: www.news.cci.org.cy


_____________________________________________
© 2017 - 2023 Republica Cipru,
Ministerul Afacerilor Externe,
Ambasada Republicii Cipru la București