PrintarePrintare Close Close Republica Cipru
Formulare/documente

Certificat de Naștere Consular


Certificatul de Naștere Consular se emite pentru persoane fie minore fie majore (peste 18 ani), care s-au nãscut în strãinãtate dupã 16 august 1960 și al cãror tatã în momentul nașterii lor era cetãțean cipriot, ca și pentru persoane care s-au nãscut dupã 11 iunie 1999, a cãror mamã era cetãțean cipriot în momentul nașterii lor. Pentru emiterea Certificatului de Naștere Consular va trebui depusã cererea tip M121.

Documente însoțitoare:
• Certificat de naștere al solicitantului/solicitantei
• Certificat de cãsãtorie a pãrinților solicitantului/solicitantei
• Fotocopie dupã pașaportul solicitantului/solicitantei ca și dupã pașapoartele pãrinților solicitantului/solicitantei
Certificat de înregistrare a pãrintelui cipriot
• Fotocopie a chitanței de depunere a taxei de 20 Euro
• Timbru în valoare de 8,54 Euro lipit pe cerere


_____________________________________________
© 2017 - 2023 Republica Cipru,
Ministerul Afacerilor Externe,
Ambasada Republicii Cipru la București