Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βερολίνο

Πρεσβεία

Η Πρεσβεία έχει την ευθύνη προώθησης των πολιτικών, οικονομικών, πολιτιστικών και άλλων συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Γερμανία. Στις σελίδες αυτές θα βρείτε πληροφορίες για την Κύπρο και τις σχέσεις της με τη Γερμανία.

Μπορείτε επίσης να βρείτε ανακοινώσεις, ομιλίες, εκδηλώσεις που οργανώνονται από την Πρεσβεία, Προξενικές πληροφορίες, ως επίσης και πληροφορίες χρήσιμες στους Κυπρίους που κατοικούν στη Γερμανία ή Γερμανούς που ενδιαφέρονται να ταξιδέψουν, να εργαστούν ή να εγκατασταθούν στην Κύπρο.Διαδικτυακή Πλατφόρμα για εγγραφή Κυπρίων Πολιτών

investment

ypex

government

pio