Κυπριακή Δημοκρατία
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βερολίνο

Αίτηση για πιστοποιητικό γεννήσεωςΑίτηση για πιστοποιητικό γεννήσεως νεογέννητου (τύπος Μ121)

Συνοδευτικά έγγραφα:
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως αιτούντος/αιτούσας
 • Πιστοποιητικό γάμου γονέων αιτούντος/αιτούσας
 • Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου αιτούντος/αιτούσας καθώς και γονέων αιτούντος/αιτούσας
 • Πιστοποιητικό εγγραφής του Κύπριου γονέα
 • Φωτοαντίγραφο απόδειξης για καταβληθέντα τέλη €20
 • Χαρτόσημο αξίας €8,54 επικολλημένο στην αίτηση
 • Τα έντυπα των αιτήσεων M121 εις διπλούν
 • Διεθνές πιστοποιητικό γέννησης που εκδίδεται από τις γερμανικές αρχές με «ΑPOSTILLE»
 • Φωτοαντίγραφα διαβατηρίων των γονέων
 • Πιστοποιητικό γάμου (αν ο γάμος δεν έχει πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, με «σφραγίδα APOSTILLE». Σε περίπτωση που δεν έλαβε χώρα, κάθε γονέας πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση (ορκιστεί ενώπιον Συμβολαιογράφου) αναγνωρίζοντας τον ανήλικο ως βιολογικό παιδί τους
 • Χρέωση είναι €20
 • Χαρτόσημο αξίας €8,54
 • Δύο φωτογραφίες (του παιδιού)
 • Έγγραφη συγκατάθεση του γονέα που δεν είναι Κύπριος πολίτης
investment

Σύστημα εγγραφής Κυπρίων πολιτών που βρίσκοναι
στο εξωτερικό-

ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΕΜΙΤΣΑΣ 2018

Διαδικτυακή Πλατφόρμα για εγγραφή Κυπρίων Πολιτών

education

pafos

ypex

government

pio

aboutcyprus

aspects

cyprusonfilm

psccyprus

presidence

Tμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

isolation

investorsguide

window