Ελληνικά|English
Godło Republiki CypryjskiejAmbasada Republiki Cypryjskiej w WarszawieGodło Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Strona główna | Najczęściej zadawane pytania | Mapa serwisu | Linki | Kontakt
Szukaj:  
Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane 

INFORMACJE DLA CYPRYJCZYKÓW
Ελληνικά English
DrukujDrukuj


Poradnik dla obywateli państw Unii Europejskiej podróżujących do Polski jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej:


Advisory for citizens of the EU countries traveling to Poland - MFA of the Republic of Poland


Poradnik dla obywateli państw Unii Europejskiej oraz państw trzecich podróżujących na Litwę jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej:

Consular Information - MFA of the Republic of Lithuania* * *


Lista państw, do których obywatele cypryjscy mogą podróżować bez wizy

Ostrzeżenia dla podróżujących

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Prawa pasażera w ruchu lotniczym

Podróżowanie za granicę

Cypryjskie placówki dyplomatyczne za granicą

Ochrona konsularna obywateli UE


* * *


POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH PODCZAS POBYTU ZA GRANICĄ


(1) TWOJE PRAWA / INFORMACJE NA TEMAT OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH

Cypr jest reprezentowany na świecie przez ponad 40 misji dyplomatycznych (ambasad i konsulatów generalnych) świadczących usługi dla obywateli cypryjskich przebywających za granicą. Przedstawicielstwa dyplomatyczne Republiki Cypryjskiej są zlokalizowane w stolicach państw przyjmujących i często obejmują swoim zasięgiem kraje sąsiednie, w których takich placówek nie ma.

W krajach, w których brak jest cypryjskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego pomocy konsularnej obywatelom cypryjskim może udzielić najbliżej położona misja dyplomatyczna Republiki Cypryjskiej lub przedstawicielstwo dyplomatyczne / urząd konsularny innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Urzędy konsularne mają za zadanie zapewnić ochronę i udzielić pomocy obywatelom cypryjskim, którzy stali się ofiarami przestępstw i nadużyć lub z jakiejkolwiek przyczyny znaleźli się w trudnym położeniu. W tym celu, urzędy konsularne często zwracają się do odpowiednich władz miejscowych z prośbą o wsparcie. Ponadto, przedstawicielstwa dyplomatyczne mogą świadczyć obywatelom cypryjskim, zamieszkującym za granicą, usługi należące do kompetencji organów administracji publicznej na Cyprze.

Zakres spraw, w których placówki dyplomatyczne mogą interweniować i podjąć określone działania jest ograniczony. Ochrona praw i uzasadnionych interesów obywateli Cypru odbywa się zgodnie z cypryjskim prawem krajowym, prawami i procedurami państwa przyjmującego oraz prawem międzynarodowym. Usługi świadczone przez biura podróży, firmy ubezpieczeniowe, banki i hotele nie leżą w gestii przedstawicielstw dyplomatycznych.

Obywatelom cypryjskim zaleca się przekazywanie placówkom dyplomatycznym swoich danych osobowych wraz z informacją o miejscu pobytu, a także dobrowolne (bezpłatne) wpisanie się do Rejestru prowadzonego przez przedstawicielstwo dyplomatyczne, co pozwoli lepiej chronić ich prawa i interesy (np. wydać dokument podróży) oraz udzielić pomocy w nagłych wypadkach, w sytuacji kryzysu lub katastrofy (naturalnej, bądź powstałej przez człowieka), jak np. trzęsienie ziemi, wypadek samochodowy, atak terrorystyczny, itp.


(2) JAKIEJ POMOCY MOGĄ UDZIELIĆ AMBASADY I KONSULATY

  • zapewniają pomoc w przypadku śmierci, poważnego wypadku lub ciężkiej choroby podczas pobytu za granicą;
  • wydają tymczasowy dokument podróży (laissez passer) w przypadku utraty ważności, zagubienia lub kradzieży paszportu;
  • przekazują dane kontaktowe do miejscowych lekarzy, prawników i tłumaczy;
  • pomagają w nawiązaniu kontaktu z osobami na Cyprze, które mogą udzielić niezbędnego wsparcia;
  • zapewniają pomoc osobom aresztowanym lub zatrzymanym;
  • w wyjątkowych przypadkach udzielają pomocy finansowej na pokrycie kosztów podróży powrotnej do ojczyzny. Pomoc taka może zostać udzielona po uprzednim podpisaniu przez interesanta, członka jego rodziny lub znajomego odpowiedniego dokumentu (Assumption of Responsibility), zobowiązującego do zwrócenia Rządowi Republiki Cypryjskiej poniesionych kosztów;
  • świadczą usługi urzędu stanu cywilnego i notariatu, uwierzytelniają dokumenty oraz przekazują wnioski i inne dokumenty do właściwych urzędów i instytucji na Cyprze (np. wniosek o wydanie paszportu).

(3) JAKIEJ POMOCY AMBASADY I KONSULATY NIE MOGĄ UDZIELIĆ
  • interweniować w sprawach prywatnych (np. dotyczących usług turystycznych, bankowych, ubezpieczeniowych, itp.), opłacać kar pieniężnych oraz rachunków/faktur wystawionych osobom prywatnym (np. za pobyt w hotelu, usługi medyczne, pomoc prawną, itp.);
  • ingerować w czynności służbowe sądu i policji w przypadku naruszenia prawa miejscowego (placówka dyplomatyczna nie może np. podjąć działań mających na celu zwolnienie z aresztu / więzienia lub ingerować w postępowanie sądowe);
  • udzielać porad prawnych;
  • pomóc w znalezieniu mieszkania, pracy lub uzyskaniu zezwolenia na pobyt;
  • wystąpić o przedłużenie wizy, zezwolenia na pobyt;
  • zapewnić obywatelom cypryjskim podczas pobytu w szpitalu, areszcie / więzieniu lub w czasie podróży uprzywilejowanego traktowania, które wykraczałoby poza miejscowe standardy obowiązujące dla obywateli państwa przyjmującego.Na górę strony

Strona przygotowana do rozdzielczości 1024 X 768

© 2007 - 2019 Republika Cypryjska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
Ambasada Republiki Cypryjskiej w Warszawie
Strona główna | Government Web Portal | ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI | ADMINISTRATOR