Ambasada Republiki Cypryjskiej w Warszawie


Cypr i Unia Europejska

Członkostwo Cypru w Unii Europejskiej

W dniu 1 maja 2004 roku Republika Cypryjska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Przystąpienie do UE oznaczało dla Cypru naturalny wybór podyktowany czynnikami kulturowymi i cywilizacyjnymi, historią, europejskim światopoglądem oraz przywiązaniem do idei demokracji, wolnosci i sprawiedliwosci.

Stosowanie wspólnotowego dorobku prawnego(acquis communautaire) na terenach okupowanych przez Turcję zostało zawieszone do czasu rozwiązania kwestii podziału wyspy. Rząd Cypru, we współpracy z Komisją Europejską, wspiera rozwiązania umożliwiające wzrost wymiany gospodarczej między obiema społecznościami oraz podniesienie poziomu życia Turków cypryjskich, którzy także są ofiarami militarnej inwazji tureckiej na Cypr.

Cypr wiele zyskuje na członkostwie w Unii Europejskiej, ale ma też wiele do zaoferowania jako
członek Unii. Dogodnie położony na skrzyżowaniu szlaków łączących Europę, Bliski Wschód, Afrykę
północną i Azję, Cypr staje się coraz ważniejszym regionalnym centrum biznesu oraz międzynarodowym węzłem komunikacyjnym i transportowym.

Nowoczesna infrastruktura, solidny system prawny, zachęty podatkowe, niski wskaźnik przestępczości i wykwalifikowana siła robocza sprawiają, że Cypr jest chętnie wybierany na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w regionie zarówno przez firmy europejskie, jak i firmy z innych części świata. Po przystąpieniu do UE przeprowadzono na Cyprze wiele reform strukturalnych, które zmieniły gospodarczy obraz wyspy. Zliberalizowano handel i stopy procentowe, zniesiono kontrolę cen oraz ograniczenia inwestycyjne. Wprowadzono możliwość finansowania głównych projektów infrastrukturalnych przez kapitał prywatny oraz zniesiono monopole.

Oczekuje się, że nowy kontekst polityczny wynikający z przystąpienia do UE będzie miał pozytywny wpływ na wysiłki zmierzające do kompleksowego rozwiązania kwestii podzielonego Cypru – rozwiązania, które na powrót zjednoczy ludność i zintegruje gospodarkę. Cypr będzie przewodniczył Radzie Unii Europejskiej od lipca do grudnia 2012 roku, uczestniczyć w trójprezydencji(trio prezydencji) trwającej osiemnaście miesięcy: od 1 lipca 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku. W okresie tym przewodnictwo w Radzie Unii obejmować będą kolejno: Polska, Dania i Cypr.

/Źródło: Rzut oka na Cypr, Wydawnictwo Biura Prasowego i Informacyjnego Republiki Cypryjskiej, 2011/


Więcej informacji na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Cypryjskiej.


Drukuj
Drukuj