Κυπριακή Δημοκρατία
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βιέννη

Ανακοινώσεις


Συμπλήρωση εντύπου για την είσοδο στην Αυστρία

15/01/2021

Για την είσοδο στην Αυστρία από το εξωτερικό υποχρεούσθε κατά κανόνα σε καραντίνα διάρκειας 10 ημερών, εφόσον κατά τις προηγούμενες ημέρες βρεθήκατα σε κάποια χώρα, η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο χωρών Α.


Δυνατότητα για μοριοβιολογικό τεστ ή τεστ αντισωμάτων για την ασθένεια COVID-19 υπάρχει το νωρίτερο την 5η ημέρα παραμονής στην Αυστρία (η ημέρα εισόδου στη χώρα θεωρείται ως ημέρα υπ'αριθμόν 0), Σε περίπτωση που το τεστ είναι θετικό, η καραντίνα δύναται να τερματιστεί προώρως.


Προ της εισόδου στην Αυστρία είναι κατά κανόνα υποχρεωτική η συμπλήρωση ειδικού εντύπου.


Για περισσότερες λεπτομέρειες 👉
Österreichs Digitales Amt
Σύστημα εγγραφής Κυπρίων που βρίσκονται στο εξωτερικό -

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Cyprus on Film

Peri Kuprou

Higher Education

Cyprus Weather

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

CTO

KYPE