ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Γενικές Ταξιδιωτικές Συμβουλές


Ταξιδιωτικές Οδηγίες - Σύνδεση με Ιστοσελίδα Υπουργείου Εξωτερικών (Ελληνικά)

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας εκδίδει ταξιδιωτικές οδηγίες μόνο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Ως εκ τούτου, παρατίθενται αποσπάσματα των ταξιδιωτικών οδηγιών του Βρετανικού ΥΠΕΞ για την Ισπανία και του Ισπανικού ΥΠΕΞ για την Αργεντινή, για την καλύτερη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση του επισκέπτη:

  1. Προτού ταξιδέψετε
  2. Ενόσω βρίσκεστε στο εξωτερικό
  3. Τι θα κάνετε σε έκτακτη κατάσταση

  • Νομοθεσία Κυπρικής Δημοκρατίας για την απόκτηςη ακίνητης ιδιοκτησίας από πολίτες τρίτων χωρών
βασικές πρόνοιες της ισχύουσας Κυπρικής Νομοθεσίας για απόκτηςη ακίνητης ιδιοκτησίας από πολίτες τρίτων χωρών (κανονισμοί, περιορισμοί) καθώς και στη διαδικασία απόκτησης ακίνητης ιδιοκτησίας από πολίτες τρίτων χωρών μέσω της οικείας Επαρχιακής διοίκησης (έντυπο αίτησης και γενικές πληροφορίες)

_______________________________________________
© 2012 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εξωτερικών
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μαδρίτη