Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μαδρίτη

UNFICYPCreación de la Fuerza
Las Fuerzas de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP) se crearon con el consentimiento del Gobierno de la República de Chipre el 27 de marzo de 1964.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas concedió el mandato de la Fuerza en su resolución adoptada el 4 de marzo de 1964 [186, (1964)] tras el estallido del conflicto intercomunitario en la isla y la amenaza de una inminente invasión turca. Mediante un intercambio de cartas con fecha 31 de marzo de 1964 entre el Secretario General y el Ministro de Exteriores de la República de Chipre, se llegó a un acuerdo respecto al estado de la Fuerza (Acuerdo del País Anfitrión).

La Fuerza se emplazó inicialmente para tres meses, pero posteriormente se prolongó a períodos de seis meses y se renovaba con el consentimiento del Gobierno de la República de Chipre. Desde su creación, la Fuerza han llevado a cabo funciones para el mantenimiento de la paz, lo que es un componente fundamental del esfuerzo por conseguir la paz, encomendado al Secretario General de Naciones Unidas.

Mandato
Según el mandato de la Fuerza, establecido en la resolución 186 (1964) del Consejo de Seguridad y posteriores resoluciones del Consejo respecto a Chipre, las principales funciones de la UNFICYP, en interés de preservar la seguridad y la paz internacional, se pueden resumir como sigue:

Evitar que se recurra a hostilidades – mantener el alto el fuego. A finales de la invasión turca de 1974 y con la ocupación de la parte norte del 36,4% del territorio de la República de Chipre, el mandato de la Fuerza se adaptó a la nueva situación. El cambio más significativo fue la adopción de un nuevo concepto de operación, el de la Zona de Amortiguación, que se utilizaba para describir la zona entre las dos líneas de alto el fuego.

Contribuir al mantenimiento y restauración de la ley y el orden cuando sea necesario.

Contribuir al regreso a las condiciones normales.

Funciones humanitarias. Tomar medidas para el alivio y bienestar de los refugiados y ayudar a las personas enclavadas en la zona ocupada.

Composición
La UNFICYP actualmente se compone de 859 soldados, 69 policías civiles y 143 civiles. El personal militar procede de Argentina (295 – el contingente incluye 1 soldado de Brasil, 15 de Chile, 15 de Paraguay y 14 de Perú), Austria (4), Canadá (1), Hungría (84), Eslovaquia (200 - el contingente incluye 4 soldados de Croacia) y el Reino Unido de Gran Bretaña y el Norte de Irlanda (275). La policía civil viene de Argentina (4), Australia (15), Bosnia Herzegovina (4), Croacia (2), El Salvador (8), India (7), Italia (4), Irlanda (18) y Países Bajos (7). De los 143 civiles, 33 fueron reclutados internacionalmente y 110 a nivel nacional (Nota: información basada en el Informe de la operación del Secretario General de Naciones Unidas en Chipre el 23 de mayo de 2006).

El Secretario General de Naciones Unidas presenta un informe oficial periódico cada seis meses al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la Operación para el Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas en Chipre. Este informe incluye información sobre las actividades de la Fuerza tanto a nivel operativo (mantenimiento del alto el fuego y el status quo militar) como a nivel civil (restauración de las condiciones normales y de las funciones humanitarias) así como información sobre los buenos oficios del Secretario General. También hace referencia a cuestiones organizativas y financieras respecto al mantenimiento de la fuerza.

En junio de 2005, la Asamblea General de Naciones Unidas destinó la cantidad de 46,5 millones de dólares (Res. 59/284) para la UNFICYP. El Gobierno de Chipre contribuye voluntariamente con aproximadamente un tercio del coste de la Fuerza (14,7 millones de dólares), el Gobierno de Grecia contribuye con 6,5 millones de dólares y la cantidad restante la cubren contribuciones de estados miembros.
Η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει τη μονομερή διακήρυξη ανεξαρτησίας της Καταλονίας

Το κράτος πιο κοντά στον πολίτη

Σπουδές στην Κύπρο

Πάφος Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης 2017

Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας - Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου

Δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Κύπρου!

Γραμμή 116000 διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις γονικών απαγωγών


Οδηγός Κυπρίων της Διασποράς & Επαναπατρισθέντων