Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μαδρίτη

Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥΗ ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (Δ.Σ.Ε.) ιδρύθηκε το 1959 ως συνέπεια της
Διεθνούς Συμφωνίας για το ελαιόλαδο το 1956. Η Κύπρος εντάχθηκε ως πλήρες
μέλος του Δ.Σ.Ε. στις 5 Νοεμβρίου 1992, ενώ από την 1η Μαΐου 2004, ημερομηνία
κατά την οποία η Κύπρος εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπροσωπείται στις
συνεδριάσεις και στις διαδικασίες του Δ.Σ.Ε. μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία
ψηφίζει και γνωμοδοτεί για όλα τα Κράτη Μέλη της.

Η Κύπρος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο του Δ.Σ.Ε. και γι΄αυτό συμμετέχει
ανελλιπώς στις συνεδριάσεις και τις διαδικασίες του. Επίσης η Κύπρος συμμετέχει με
αρμόδιους Λειτουργούς σε τεχνικά και εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει
το Δ.Σ.Ε. κάθε χρόνο, δίνοντας την ευκαιρία για καλύτερη κατάρτιση και ενημέρωση
τους σε θέματα που άπτονται του τομέα της ελιάς και του ελαιολάδου.

Η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η Κύπρος στο Δ.Σ.Ε. οφείλεται στο γεγονός ότι η
ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους τομείς της κυπριακής
γεωργίας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2004 τα
προϊόντα της ελιάς αποτελούσαν το 3% της συνολικής γεωργικής παραγωγής σε
όγκο, ενώ η αξία τους πλησίαζε το 10% της συνολικής αξίας γεωργικής παραγωγής.

Επίσης αναφέρεται ότι το ελαιόδεντρο είναι το πιο συχνά απαντόμενο, μη δασικό
δένδρο στη κυπριακή ύπαιθρο και η καλλιέργεια του στη Κύπρο χρονολογείται από
τα πολύ παλιά χρόνια, γι΄αυτό και κατατάσσεται στις παραδοσιακές καλλιέργειες.

Σύμφωνα με στοιχεία του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (2006),
έχουν καταμετρηθεί 2,7 εκατομμύρια ελαιόδεντρα περίπου, που καλύπτουν μια
έκταση 16.500 εκταρίων. Η ετήσια παραγωγή ελαιολάδου ανέρχεται κατά μέσο όρο
σε 7.500 τόνους, ενώ η παραγωγή ελιών για επιτραπέζια χρήση σε 7.000 τόνους. Η
κύρια ποικιλία που καλλιεργείται στην Κύπρο είναι η ντόπια (κυπριακή) η οποία είναι
διπλής χρήσης (ελαιοποιήσιμη – επιτραπέζια).

*Σύνδεση με την ιστοσελίδα του Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου
Η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει τη μονομερή διακήρυξη ανεξαρτησίας της Καταλονίας

Το κράτος πιο κοντά στον πολίτη

Σπουδές στην Κύπρο

Πάφος Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης 2017

Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας - Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βραβείο ΝΕΜΙΤΣΑΣ 2018

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
Για την αεροπορική εταιρεία Cobaltair Ltd

5th International Conference of Photography & Theory (ICPT2018)
PHOTOGRAPHIES AND CONFLICT:ARCHIVING AND CONSUMING IMAGES OF STRIFE - November 22-24, 2018
Nicosia, Cyprus

Δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Κύπρου!

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τις εξελίξεις στο Αφρίν, Συρία, 26 Μαρτίου 2018

Γραμμή 116000 διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις γονικών απαγωγών