English
Έμβλημα Κυπριακής ΔημοκρατίαςΠρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΑθήναΛογότυπο Υπουργείου Εξωτερικών

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Αναζήτηση:  
Αναζήτηση
Ειδική Αναζήτηση            

Έκδοση - Ανανεώση Διαβατηρίων


English
ΕκτύπωσηΕκτύπωση

ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ

Kυπριακό Διαβατήριο δικαιούνται όλοι οι Κύπριοι πολίτες.
  Όσοι από τους Απόδημους Κύπριους δεν είναι Κύπριοι πολίτες (π.χ. όσοι γεννήθηκαν στο εξωτερικό μετά την 16.8.1960 ή όσοι μετανάστευσαν πριν την 16.8.1955), πρέπει να αποκτήσουν την Κυπριακή υπηκοότητα προτού υποβάλουν αίτηση για απόκτηση Κυπριακού διαβατηρίου.

  Για την απόκτηση κυπριακού διαβατηρίου, οι Απόδημοι Κύπριοι πρέπει να αποτείνονται στις Κυπριακές Προξενικές Αρχές στο εξωτερικό.

  Τα παιδιά των Απόδημων Κυπρίων που γεννήθηκαν στο εξωτερικό δεν αποκτούν αυτόματα την Κυπριακή υπηκοότητα με τη γέννησή τους και κατά συνέπεια, προτού αποκτήσουν Κυπριακό διαβατήριο πρέπει να εγγραφούν ως Κύπριοι πολίτες ύστερα από αίτηση των γονέων τους βάσει των Άρθρων 4(2) ή 5(3) των Νόμων περί Πολίτου της Κυπριακής Δημοκρατίας 1967-2001.

  Από τον Φεβρουάριο 2011, η Κυπριακή Δημοκρατία εκδίδει νέου τύπου διαβατήρια με βιομετρικά χαρακτηριστικά. Ως εκ τούτου δεν γίνεται πλέον ανανέωση παλαιού τύπου διαβατηρίου από την πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα.

  Αίτηση για έκδοση βιομετρικού διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας υποβάλλεται αυτοπροσώπως στις πλησιέστερες Κυπριακές Διπλωματικές ή Προξενικές αρχές, εφόσον οι αιτούντες διαμένουν στο εξωτερικό (προσωρινά ή μόνιμα). Κατά την παράδοση της αίτησης, θα λαμβάνονται, από τον Λειτουργό παραλαβής σε ειδικό χώρο στην Πρεσβεία, η φωτογραφία, τα δακτυλικά αποτυπώματα και δείγμα της υπογραφής του αιτούντα. Κατά την παράδοση της αίτησης πρέπει να προσκομίζονται τα ακόλουθα έγγραφα:

  Απαιτούμενα Έγγραφα

  α) Δεόντως συμπληρωμένη αίτηση (M.9G)

  β) Δελτίο Κυπριακής Ταυτότητας

  γ) Προηγούμενο Διαβατήριο

  δ) Βεβαίωση από την Αστυνομία σε περίπτωση απώλειας διαβατηρίου

  ε) Πιστοποιητικό γάμου για παντρεμένες γυναίκες που επιθυμούν να αναγράφεται το επώνυμο του συζύγου

  στ) Οποιαδήποτε άλλα έγγραφα, τα οποία είναι δυνατό να απαιτηθούν από τους λειτουργούς του Προξενικού τμήματος της Πρεσβείας.

  Σε περίπτωση που οι αιτούντες υποβάλλουν αίτηση απόκτησης διαβατηρίου για πρώτη φορά, πρέπει να προσκομίζονται επίσης:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης (πρωτότυπο)
  2. Πιστοποιητικό Κυπριακής Ιθαγένειας (αν ο αιτών απέκτησε την Κυπριακή ιθαγένεια με πολιτογράφηση).


   Έκδοση Διαβατηρίου σε ανήλικα τέκνα

   Ανήλικα θεωρούνται τέκνα κάτω των 18 ετών και πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίζουν δικό τους Διαβατήριο.

   Σε ανήλικους εκδίδονται Διαβατήρια νοουμένου ότι

   (α) Παρέχεται γραπτώς η συγκατάθεση και των δύο γονέων, ή

   (β) με τη συγκατάθεση του ενός εκ των δύο γονέων που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου ή

   (γ) ο ένας εκ των δύο γονέων συγκατατίθεται όταν ο άλλος απουσιάζει μόνιμα στο εξωτερικό ή βρίσκεται σε άγνωστη διεύθυνση, ή

   (δ) με τη συγκατάθεση της μητέρας όταν ο ανήλικος είναι τέκνο γεννημένο χωρίς γάμο και είναι αγνώστου πατρός

   Τέλη

   Από τις 20 Απριλίου 2016 εφαρμόζονται τα πιο κάτω τέλη, τα οποία καταβάλλονται σε μετρητά με την υποβολή της αίτησης, έναντι σχετικής απόδειξης,

   1. Διαβατήριο με βιομετρικά στοιχεία €70 ( 10ετής ισχύ)

   2. Διαβατήριο με βιομετρικά στοιχεία ταχείας έκδοσης €120 ( 5ετής ισχύς)

   3. Διαβατήριο για ανηλίκους με βιομετρικά στοιχεία €45 ( 5ετής ισχύς)

   Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς ή κλοπής, τα τέλη έκδοσης είναι διπλάσια της προηγούμενης.

   Απώλεια Διαβατηρίου

   Σε περίπτωση απώλειας Διαβατηρίου, αφού αναφερθεί αμέσως στην τοπική αστυνομική αρχή, μαζί με την αίτηση για αντικατάσταση υποβάλλονται επιπρόσθετα και τα πιο κάτω

   α) βεβαίωση της αστυνομικής ή προξενικής αρχής ότι κατατέθηκε δήλωση του αιτητή για απώλεια Διαβατηρίου

   (β) ένορκη δήλωση για τις συνθήκες απώλειας του Διαβατηρίου του

   Τι είναι και πώς λειτουργεί το βιομετρικό διαβατήριο;

   Το βιομετρικό διαβατήριο είναι ένα ηλεκτρονικό έγγραφο, το οποίο χρησιμοποιεί τα βιομετρικά χαρακτηριστικά προκειμένου να πιστοποιήσει την ταυτότητα του κατόχου του. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε ένα chip, το οποίο χρησιμοποιείται προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα του διαβατηρίου καθώς και των βιομετρικών δεδομένων του. Αυτά τα βιομετρικά στοιχεία έχουν ως σκοπό να δημιουργήσουν ένα επίπεδο ασφάλειας και προστασίας ενάντια στα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα

   Σε αυτό το πλαίσιο ο International Civil Aviation Organisation έχει ορίσει την αναγνώριση προσώπου ως το σημαντικότερο βιομετρικό χαρακτηριστικό, ενώ η αναγνώριση του δακτυλικού αποτυπώματος, έχει οριστεί ως μη υποχρεωτική διαδικασία αναγνώρισης.

   Τα βιομετρικά διαβατήρια πέραν του νέου σχεδιασμού διαθέτουν και άλλα σημαντικά γνωρίσματα ασφαλείας. Χαρακτηριστικά όπως σελίδες με περίπλοκα σχέδια, υδατογραφήματα, καθώς και το προαναφερόμενο chip αποθήκευσης.

   Η χρήση βιομετρικών στοιχείων βοηθάει στην αντιμετώπιση της απάτης και μπορεί να προσδιορίσει την πλαστότητα του υπό εξέταση ταξιδιωτικού εγγράφου. Η βιομετρική αναγνώριση στοιχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί π.χ στα σύνορα προκειμένου να εξακριβωθεί η εικόνα που εμφαίνεται στο διαβατήριο με αυτή που υπάρχει στο αρχείο της σχετικής Υπηρεσίας.

   Τα βιομετρικά στοιχεία είναι μοναδικά και μετρήσιμα στον κάθε άνθρωπο και χρησιμοποιούνται προκειμένου ν’ αναγνωριστεί η ταυτότητά του. Τέτοια στοιχεία είναι το πρόσωπο και τα δακτυλικά αποτυπώματα.

   Τέλος, τα δεδομένα-στοιχεία κλειδώνονται με ένα δημόσιο κλειδί που παρέχει προστασία κατά οποιασδήποτε νόθευσης κωδικοποιημένων δεδομένων. Το δημόσιο κλειδί επιτρέπει την επικύρωση των δεδομένων ως προς την γνησιότητα τους και εμφανίζει οποιαδήποτε τροποποίηση – νόθευση ή διαγραφή στο chip του διαβατηρίου.

   ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ:

   Αίτηση για διαβατήριο.pdf (File Size: 3774,52Kb)

  ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ  Αρχή Σελίδας


  Καλύτερη Απεικόνιση με MS Internet Explorer 5.5+ και Netscape Navigator 6.2+

  © 2006 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,Υπουργείο Εξωτερικών
  Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα
  Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπέυθυνος Σελίδας