Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα


Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες


Παρουσίαση των εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών για το έτος 2016

Το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου σε συνεργασία με το Σπίτι της Κύπρου θα πραγματοποιήσουν την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19:30, στο Σπίτι της Κύπρου, Ξενοφώντος 2Α Σύνταγμα, την παρουσίαση των εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών για το έτος 2016.

Το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου έχει ως βασικό σκοπό τη διεξαγωγή κυπριολογικής έρευνας από Κύπριους και ξένους επιστήμονες σε συστηματική βάση. Στο Κ.Ε.Ε. εκπονούνται ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με τους βασικότερους τομείς της Κυπριολογίας, δηλαδή την Ιστορία, Λαογραφία, Γλώσσα, Λογοτεχνία, Εθνογραφία και Κοινωνία της Κύπρου μέσα σε ένα ευρύτερο ιστορικό και γεωγραφικό πλαίσιο.

Χαιρετισμό θα απευθύνει η Διευθύντρια του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών κ. Άννα Λοϊζίδου-Pouradier Duteil.

Θα παρουσιαστούν οι εκδόσεις:
· Επετηρίδα Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, τ. XXXVIII
από τον Διευθυντή Ερευνών στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών κ. Χαράλαμπο Γάσπαρη

· Theoharis Stavrides, Ottoman Documents from the Archives of the Venetian Consulate of Cyprus, 1671-1765
από την Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Σοφία Λαΐου

· M. Balard, L. Balleto, C. Otten-Froux, Gênes et L’Outre-Mer. Actes notariés rédigés à Chypre par le notaire Antonius Folieta (1445-1458)
από την Κύρια Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών κ. Μαρίνα Κουμανούδη

Ανοίξτε το Αρχείο Word1-11-2017_προεξαγγελ_εκδοσεισ 2016 κεε.doc
Κατεβάστε το Acrobat Reader


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση