Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα


Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες


Παρουσίαση των εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου στο Σπίτι της Κύπρου

Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 19:30, το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου σε συνεργασία με το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ), θα παρουσιάσουν στο Σπίτι της Κύπρου, Ξενοφώντος 2Α Σύνταγμα, τις εκδόσεις του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών για το έτος 2013.
Χαιρετισμό θα απευθύνει η Διευθύντρια του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, κ. Άννα Λοϊζίδου-Pouradier Duteil.
Θα παρουσιαστούν οι εκδόσεις: «Επετηρίδα, XXXVI, 2011-2012» από την κ. Μαρία Ντούρου-Ηλιοπούλου, Καθηγήτρια Ιστορίας Μέσων και Νεωτέρων Χρόνων, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, «Ιωάννης Ιωνάς, Δεισιδαιμονίες και Μαγεία στην Κύπρο του χτες» από την κ. Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, τέως Διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, «M. Balard, L. Balletto, Chr. Schabel Gκnes et l’ Outre-Mer. Actes notariιs de Famagouste et d’ autres localitιs du Proche-Orient (XIVe-XVes.)» από τον κ. Χαράλαμπο Γάσπαρη, Διευθυντή Ερευνών στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) και «Nicolas Karapidakis, Le Consulat de Venise ΰ Chypre. Documents inιdits, 1719-1749» από τον κ. Κώστα Τσικνάκη, Ειδικό Λειτουργικό Επιστήμονα στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ).

Ανοίξτε το Αρχείο Acrobat Readerκεε-αθήνα.pdf
Κατεβάστε το Acrobat Reader


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση